Artikelen

Baopt in monumenten?

Er wordt veel gevraagd, geschreven en gedacht over Baopt. Het werkingsprincipe is gebaseerd op wisselende over- en onderdruk, met een tendens in overdruk. Er is echter nog geen natuurkundige verklaring voor de verschijnselen en geclaimde positieve werking. Er zijn wel diverse metingen uitgevoerd in met name scholen, maar daar komt voorlopig uit dat er alleen een positief effect lijkt te zijn op de CO2 concentratie. Op het thermisch comfort en ervaren gezondheidsaspecten bleek het effect echter eerder negatief.

In monumenten is het oppassen geblazen met een tendens van overdruk in het gebouw omdat relatief vochtige binnenlucht door kieren en naden naar buiten en naar onverwarmde zolders e.d. stroomt. Daar kan de hoge relatieve vochtigheid schade aanrichten aan houten constructies e.d.


Welk label krijgt mijn monument?

Van de verplichting tot een energielabel bij verkoop of verhuur zijn monumenten nog vrijgesteld. Toch willen veel eigenaren/opdrachtgevers tonen hoe duurzaam hun monumenten zijn omdat onder andere belegger hiernaar vragen. Er zijn veel duurzaamheidsmeetlatten zoals BREEAM, LEED, Greencalc en GPR. De inherente duurzaamheid van monumenten komt daarin onvoldoende tot uiting. Hoe komen we tot een bruikbare duurzaamheidsmaatlat voor monumenten en welke rol zou de energieprestatie daarin moeten spelen? Zie verder www.duurzaamverbeterd.nl. GPR heeft inmiddels een start gemaakt met het overnemen van de aanbevelingen.


Installaties in monumenten, mag het iets minder?                                 

Bij de bouw van gebouwen die nu monument zijn werden vroeger minder strenge eisen gesteld aan het comfort. Door de hoge verdiepingen, veel massa, lage interne warmtelast, veel kierende/te openen ramen werd met een minimale inzet aan installaties in de zomer toch een redelijk comfort gerealiseerd. Die zelfde eigenschappen maakten samen met een slecht geïsoleerde gevel (veel enkelglas en ongeïsoleerde buitenmuren) een hoog verwarmingsvermogen aan de gevel noodzakelijk voor de wintersituatie. Tegenwoordig zijn gebouwen vaak een zo economisch mogelijk gemaakte (goed geïsoleerde) regenjas, waarin alles dat uit balans is of centraal  regelbaar moet zijn wordt opgelost met installaties.  Bij herbestemming van monumenten is het de kunst zijn (oorspronkelijke) kwaliteiten zo goed mogelijk in te zetten om nu met minimale toevoegingen aan de comfortwensen van nieuwe gebruikers te voldoen. Per project ontstaan zo unieke oplossingen.

Neem comfortklachten serieus

In veel gebouwen met comfortklachten wordt de klager niet serieus genomen. De ene persoon is gevoeliger voor tocht, koude, warmte, geluid, te weinig licht e.d. dan een ander. Daar kan die persoon niets aan doen. Vooral als het comfort niet of nauwelijks individueel beïnvloed kan worden, zoals in kantoortuinen, kan de frustratie van mensen hoog oplopen. De productiviteit leidt hier meetbaar onder en het ziekteverzuim neemt toe. Er bestaan allerlei middelen om iemand te gemoed te komen in zijn individuele wensen. Een korte studie naar de werkplek kan deze inzichtelijk maken.

Zelf een woning bouwen

Zelf (laten) bouwen van een woning is leuk, maar doe je te weinig. Er komt heel wat bij kijken. Met de juiste mensen om je heen zal er een unieke woning komen om trots op te zijn. De architect vertaalt je wensen in vorm, materialen en indeling. De constructeur zorgt ervoor dat de woning overeind blijft staan. Nobel Klimaatadvies geeft aan wat er nodig is om de comfortwensen te realiseren, afgestemd op de architectuur. Uiteraard kunnen we ook een bouwaanvraag verzorgen, een technische omschrijving maken voor de selectie van een installateur en ondersteunen bij de aanbesteding en oplevering.

 

Herbestemming kerken

Kerken vormen een belangrijk erfgoed in ons land. Veel kerken staan te wachten op een nieuwe bestemming. Plannen zijn er vaak wel, maar hoe realiseer je een goed comfort zonder je arm te stoken? Iedere kerk heeft karakteristieke eigenschappen en zeker als er sprake is van een monument zal de oplossing uniek zijn. Nobel Klimaatadvies heeft inmiddels ruime ervaring met het energiezuinig verwarmen en ventileren van hoge ruimten, zoals kerken. We gaan hierbij uit van het principe: Niet de kerk heeft verwarming nodig, maar de personen in de kerk! Dit leidt tot een uniek combinatie van moderne verwarmingstechnieken, waaronder stralingsverwarming. Dit gaat samen met het in goede conditie houden van houten constructies, een orgel of andere waardevolle objecten. Uiteraard met respect voor de historische- en culturele waarden. Vraag een vrijblijvende eerste beoordeling voor uw kerk of herbestemmingsplannen. 

 

Wonen zonder gasaansluiting

We moeten van het gas af. In nieuwe woningen kan dat ook goed met warmtepompen. In bestaande woningen valt dat nog niet mee. Verwarmingssystemen zijn vaak uitgelegd op hoge temperatuur en daardoor ongeschikt voor een warmtepomp. Ook het ontsluiten van buitenlucht of de bodem als warmtebron voor een warmtepomp kan de nodige consequenties hebben en er is een zwaardere aansluiting voor elektra vereist. Voor een goede inpassing van een warmtepomp in een bestaande woning is een goede afweging nodig van zowel bouwkundige als installatietechnische mogelijkheden. Wat zijn de opties, wat zijn de consequenties en welke keuzes zijn nodig. Dit is wat Nobel Klimaatadvies voor u in beeld kan brengen.

Is een pelletketel een goed alternatief? In een aantal situaties is dat zeker het geval, maar Nederland zal nooit vol komen staan met pelletketels. Een deel van het benodigde hout wordt nu al met olie gestookte schepen uit Canadese bossen aangevoerd omdat de opbrengst van hout in Nederland te klein is. Hoe duurzaam is dat?

 

Label C voor kantoren in 2023 verplicht

 

Voor bestaande kantoren groter dan 100 m2 is Energielabel C vanaf 1 januari 2023 verplicht, tenzij het een monument betreft. In 2030 gaat die eis zelfs naar Label A om in 2050 naar bijna energieneutraal te gaan (BENG). Gaat u een kantoorgebouw renoveren dan dient u daar nu al rekening mee, zodat de noodzakelijke energiebesparende maatregelen gelijk mee genomen worden. Heeft u een kantoor dat gebouwd is voor 1992, dan bestaat er een goede kans dat Label C niet wordt gehaald, maar dat dit wel mogelijk is met een beperkt aantal maatregelen. Heeft uw kantoor nog veel eigenschappen van ver voor die tijd dan kan een ingrijpende bouwkundige- en installatietechnische renovatie nodig zijn. Nobel klimaatadvies kan die maatregelen inzichtelijk maken met een advies voor de eventueel gefaseerde aanpak tot 2023 en 2050.