Nobel Klimaatadvies kan onder andere het volgende voor u doen:


  • Analyse en beoordeling comfortklachten
  • Afstemming klimaat- en bouwfysisch concept in karakteristieke gebouwen, zoals (rijks)monumenten of bijzondere ruimten (veel glas, museale condities, passages e.d.)
  • Bepalen sterke en zwakke eigenschappen voor comfort en energie van een gebouw of ontwerp en energetische kansen die de omgeving rond een gebouw biedt
  • Oplossingen voor installatietechnische aanpassingen bij functiewijzigingen/herbestemmingen
  • Interpretatie/analyse energiegebruiken, besparende maatregelen, verduurzamen en energieneutraal bouwen (Passief bouwen)
  • ReĆ«le verduurzamingsambitie en Technisch Programma van eisen
  • Aanvraag omgevingsvergunning energieprestatie (BENG), daglicht, ventilatie, milieuprestatie (MPG)
  • Bouwregelgeving en gelijkwaardigheid met betrekking tot installaties
  • Communicatie met architect en opdrachtgever in ontwerpteam
  • Beoordeling/second opinion/expertise/arbitrage bij comfortklachten


Adviesopdrachten worden in principe zelfstandig uitgevoerd, zo nodig met een technische omschrijving van de benodigde voorzieningen. Als gedetailleerde bouwfysische vraagstukken onderdeel uit maken van de opdracht wordt op projectbasis samengewerkt met adviesbureau Climatic Design Consult (CDC).


Partner voor bouwfysica: www.climaticdesign.nl

info@nobelklimaatadvies.nl 

06-48054032

Nijmegen

KvK: 62598856