Nobel Klimaatadvies kan onder andere het volgende voor u doen: 

 

 • Analyse en beoordeling comfortklachten
 • Afstemming klimaat- en bouwfysisch concept in karakteristieke gebouwen of bijzondere ruimten (veel glas, museale condities, passages e.d.)
 • Bepalen sterke en zwakke eigenschappen voor comfort en energie van een gebouw of ontwerp en energetische kansen die de omgeving rond een gebouw biedt
 • Beoordeling installatietechnische staat/waarde en benodigde investeringen bij aankoop van gebouwen
 • Creatieve oplossingen voor installatietechnische aanpassingen bij functiewijzigingen/herbestemmingen
 • Interpretatie/analyse energiegebruiken, haalbaarheid besparende maatregelen en energieneutraal bouwen (Passief bouwen)
 • Reële ambitie, beoordeling duurzaamheid en Technisch PvE
 • Aanvraag omgevingsvergunning energieprestatie (BENG), daglicht, ventilatie, milieuprestatie (MPG)
 • Bouwregelgeving en gelijkwaardigheid met betrekking tot installaties
 • Communicatie met architecten, opdrachtgevers in ontwerpteam
 • Installatietechnische inbreng bij haalbaarheidsstudies
 • Beoordeling/second opinion/expertise/arbitrage bij comfortklachten

Opdrachten worden in principe zelfstandig uitgevoerd, zo nodig met een technische omschrijving van de benodigde voorzieningen. Als gedetailleerde bouwfysische vraagstukken onderdeel uit maken van de opdracht wordt op projectbasis samengewerkt met adviesbureau Climatic Design Consult (CDC). Gedetailleerde uitwerking van installaties (bestek) kan onder supervisie van Nobel Klimaatadvies met vaste partners worden uitgevoerd.

Partner voor bouwfysica: www.climaticdesign.nl