Nobel Klimaatadvies kan onder andere het volgende voor u doen: 

 

 • Analyse en beoordeling comfortklachten
 • Afstemming klimaat- en bouwfysisch concept in karakteristieke gebouwen of bijzondere ruimten (atrium, presentatieruimte, theater, passages e.d.)
 • Bepalen sterke en zwakke eigenschappen voor comfort en energie van een gebouw of ontwerp en energetische kansen die de omgeving rond een gebouw biedt
 • Beoordeling installatietechnische staat/waarde en benodigde investeringen bij aankoop van gebouwen
 • Creatieve oplossingen voor installatietechnische aanpassingen bij functiewijzigingen/herbestemmingen
 • Interpretatie/analyse energiegebruiken, haalbaarheid besparende maatregelen en energieneutraal bouwen (Passief bouwen)
 • Reële ambitie en beoordeling duurzaamheid (GPR, Breeam)
 • Opstellen Technisch Programma van Eisen
 • Aanvraag omgevingsvergunning energieprestatie (EPC), daglicht, ventilatie, milieuprestatie (MPG) e.d.
 • Kwaliteitsverklaring EMG (NVN7125)
 • Bouwregelgeving en gelijkwaardigheid met betrekking tot installaties
 • Communicatie met architecten en opdrachtgevers
 • Installatietechnische inbreng bij prijsvragen en haalbaarheidsstudies
 • Beoordeling/second opinion/expertise/arbitrage

Opdrachten worden in principe zelfstandig uitgevoerd, zo nodig met een omschrijving van de benodigde voorzieningen voor een aanbesteding. Als gedetailleerde bouwfysische vraagstukken onderdeel uit maken van de opdracht wordt op projectbasis samengewerkt met adviesbureau Climatic Design Consult (CDC). Gedetailleerde uitwerking van installaties (bestek) kan onder supervisie van Nobel Klimaatadvies met vaste partners worden uitgevoerd.

Partner voor bouwfysica: www.climaticdesign.nl